Jeesus,  Vapahtaja

Tervetuoa! Tunnetko jo Hänet? Hän :Jeesus Kristus

Jeesus

Jeesus Jumalan poikana

Joh. 1:1-4”Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus.”

 

"Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni"

14 jae:

”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.”

 

Rm 10:17

”Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen Sanan kautta.” Joh.1:12 ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.” Hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Joka uskoo sillä on iankaikkinen elämä.

 

"Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niinkuin pilven ja sinun syntisi niinkuin sumun. Palaja minun tyjöni, sillä minä lunastan sinut." Jes. 44: 22

Jeesus on mestari

Ps 23 Herra on hyvä paimen

Daavidin virsi. Alkaa näin: " Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden........."

 

Jeesuksen lähetyskäsky

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

Ps 118: 19-27

"Avatkaa minulle vanhurskauden portit, käydäkseni niistä sisälle kiittämän Herraa. Tämä on Herran portti; vanhurskaat käyvät siitä sisälle. Minä kiitän sinua siitä, että vastasit minulle ja tulit minulle pelastajaksi. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ; se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaa ja iloitkaamme siitä. Oi Herra auta, oi Herra, anna menestys! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen; me siunaamme teitä Herran huoneesta. Herra on Jumala, ja hän antoi valon meille loistaa.” Jeesus on tie Kulje omalla kaistallasi

 

Jeesus elävä vesi

Jeesus elävä vesi

Janoinen saa juoda. Ps 55 kerrotaan näin: "Kaikki janovaiset, kaipaavat tulkaa veden ääreen! Teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä . Jumalan Sanan äärellä. Teidän sielunne saa elää. Minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton. Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan;huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. " Ja Ps 56 on näin: "Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuva meri, joka ei voi tyyntyä, - Jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo minun Jumalani.” Minä koin nuorena, että minulla ei ole rauhaa, koska en ollut ottanut Jeesusta elämääni. Raamatun mukaan kaikki ovat syntiä tehneet ja tarvitsevat Jeesusta, jotta heidän syntinsä pyyhittäisiin pois Hänen kalliissa veressään. Jeesus rakastaa jokaista, mutta syntiä hän vihaa. Kaikki se mikä ei Jumalalle kelpaa on syntiä niinkuin pahat ajatukset ja teot. Taivaan Isä odottaa meiltä parannuksen tekoa, sitä että Jeesuksen sovitus,pelastustyö otettaisiin vastaan. Syntinen tarvitsee armahtajaa ja syntien sovittajaa. Anna Jeesuksen veren puhdistaa syntisi. Kun näin tapahtuu synnyt Jumalan lapseksi ja Jeesus antaa rauhan, jota tämä maailma ei voi antaa. Taivaan Isä odottaa avosylin sinua tuhlaajatyttö tai -poika. Jeesus on turvasi ja hänen kanssa pääset kerran perille taivaan kotiin. Älä paaduta sydäntäsi. Ota Jeesus vastaan niin saat kokea iloa, rauhaa ja se syntitaakkasi ei paina sinua.

 

Jeesus maailman valo

JEESUS MAAILMAN VALO

Joh. 1: 9 ja 14 ”Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan.Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa , senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Luuk. 8:16-17 ”Ei kukaan, joka sytyttää lampun, peitä sitä astialla tai pane vuoteen alle, vaan panee sen lampunjalkaan, että sisälle tulijat näkisivät valon. Sillä ei ole mitään salattua, mikä ei tule ilmi, eikä kätkettyä, mikä ei tule tunnetuksi ja joudu päivänvaloon.” Joku on sanonut ”Uskalla laittaa itsesi likoon, sillä kivet hiertävät kengässä. Nupulle ei tartte jäädä – avaudu. Juurihoito on ennalleen asettamista. Se on vapauttamista. Hän luo uutta meissä. Minkä valo paljastaa sen Veri puhdistaa” Luuk. 9:1-2 5-6 ”Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Ja missä eivät ota teitä vastaan, siitä kaupungista lähtekää pois, ja puhdistakaa tomu jaloistanne, todistukseksi heitä vastaan. Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla.” Ja vielä samasta Matt 10: 7-8 ja 20 ”Ja missä kuljette, saarnatkaa ja sanokaa: ”Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet lahjaksi antakaa. Sillä ette te itse puhu, vaan teidän Isänne Henki puhuu teissä. ” Meille on annettu tehtävä julistaa ilosanomaa missä kuljemmekaan ja saamme vain nähdä mitä Hän tekee. Luuk 6: 19 ”Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki.”