Helluntai

Tervetuloa PH läsnä oloon Isä, Poika ja Pyhä Henki

Pyhä Henki vuodatettiin

Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä, humaus taivaasta. niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi." Apt. 2:1-4

Apt. 4: 31

"Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi, ja puhuivat Jumalan sana rohkeasti."

 

Jeesuksen sanat Joh. 14: 11-13

”Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.”

Jae 16-17 ”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska ei näe häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.”  Amen

Meidän tarvii uskoa ja luottaa häneen. Pyhä Henki on ihmeellinen. Työ on Hänen, Kiitos kuuluu Hänelle, Herrallemme! Hän elää ja on meidän kanssamme ja tekee työtään meissä ja meidän kauttamme nimessään.

Rukoile uskossa! Rukoile kielillä Jumalalle!

Profetoiva puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Meidän tulee rukoilla myöskin ymmärryksellä, minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni raamatun mukaan. Kerro ilosanomaa tavalla tai toisella Jumalan mielen mukaan.

Gal 1:10-12 voit lukea lisäksi.

 

Annetaan PH täyttää meitä ylivuotavasti!

1 Kor.12: 14 - 31 14.

Sillä eihän ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan niitä on siinä monta.

15. Jos jalka sanoisi: "Koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. 16. Ja jos korva sanoisi: "Koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen", niin ei se silti olisi ruumiiseen kuulumaton. 17. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas kokonaan kuulona, missä silloin haisti? 18. Mutta nyt Jumala on asettanut jäsenet, itsekunkin niistä, ruumiiseen, niinkuin hän on tahtonut.

19. Vaan jos ne kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten ruumis olisi?

20. Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis.

21. Silmä ei saata sanoa kädelle: "En tarvitse sinua", eikä myöskään pää jaloille: "En tarvitse teitä".

22. Päinvastoin ne ruumiin jäsenet, jotka näyttävät olevan heikompia, ovat välttämättömiä;

24. ... Mutta Jumala on liittänyt ruumiin yhteen niin, että antoi halvempiarvoiselle suuremman kunnian,

25. ettei ruumiissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisestaan.

26. Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa.

27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä.

28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja, avustaa, hallita, puhua eri kielillä.

29. Eivät suinkaan kaikki ole apostoleja? Eivät kaikki profeettoja? Eivät kaikki opettajia? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja?

30. Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään?

31. Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien. Näin on uskovaisten keskuudessa, jos ei ole niin ei ole sitten uskovia!    Amen

 

Apt.2:1-4  

"Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla.  Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.  Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat itsekunkin päälle.  Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi."  

Näin  syntyi seurakunta. Missä Jumalan tuulet puhaltavat siellä syntyy elämää. Raamatun Sanasta hiukan.  Oli kuitenkin muutamia kyprolaisia ja kyreneläisiä miehiä,  jotka tulttuaan Antiokiaan julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.  

Apt. 11:21 - 24 ”Ja Herran käsi oli heidän kanssansa, ja suuri oli se joukko, joka uskoi ja kääntyi Herran puoleen. Ja sanoma heistä tuli  Jerusalemin srk:n korviin, ja he lähettivät  Barnabaan Antiokiaan. Ja kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon, (Tuon pelastavan armon) niin hän iloitsi ja kehoitti kaikkia vakaalla sydämellä pysymään Herrassa. Sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa.  Ja Herralle lisääntyi paljon kansaa.” Oli herätys 

Oli syntynyt ensimmäinen pakana srk:ta  Antiokiaan ja siellä ruvettiin opetuslapsia ensimmäisenä nimittämään kristityiksi, joita mekin olemme täällä. PH virvoittaa ja missä PH on siellä on vapaus! Amen.