Tekstiä

Kuulkaa kaikki jajovaiset,

tulkaa veden ääreen, tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa , ostakaa ja syökää; tulkaa , ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa. Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä. Jes. 55: 1 - 2

 

Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on, Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö , sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.

Jes. 55: 6 - 7

"Mutta kaikille,

jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä."

Jumalan rakkaus meitä kohtaan Kristuksessa

Joh ilm. 3:20 ”Katso. Minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.”

Heb. 3: 7 ”Tänä päivänä, jos kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne.” Sydämessä ei ole ripaa ulkopuolella siksi se on avattava sisäpuolelta. Oven avattua millaisen sydämen Jeesus näkeekään - Likaisen, mutta Hän pesee sen verellään lunta valkeemmaksi. Sydän kiittelee puhtaana Jeesusta ja Hänen Gogatan työstään. Voimme aterioida.

Joh. 1 kirje 1: 1 ”Mikä on alusta ollut, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme: elämän Sanasta.” Siinnä on elämä! Myös iankaikkinen eläm

Gal 4: 4-7 ”Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme Poikansa Hengen, joka huutaa ” Abba Isä!” Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos ole lapsi , olet myös perillinen Jumalan kautta.”

"Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa , niin kaikki tämä teille annetaan." Matt. 6:33 "Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä . Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä" Joh. 6: 6

Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne

niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun kyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

 

 

Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö.  Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa?  Niin, minä teen tien korpeen, virrat erämaahan.

 

Jes. 43: 18 - 19

Kansa, jonka minä olen itselleni valmistanut, on julistava minun kiitostani.

 

Jes. 43:  21

Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.

Jes. 43:  25

Ja minä kuulin Herran äänen sanovan:  " Kenenkä minä lähetän?  Kuka menee meidän puolestamme? "  Minä  sanoin:  "Katso, tässä minä olen, lähetä minut".

Jes 6:8

Työnsä äärellä

"Sillä minun avullani päiväsi enenevät ja jatkuvat elämäsi vuodet."  

Sn. 9:  11

"Sillä joka minut löytää, löytää elämän ja saa Herran mielisuosion."

Sn. 8:  35

Lasten riemuja

Kaikella on aikansa:   Lue Raamatustasi  Saarn. 3: 1 - 8 kokonaisuudessaan!

"Aika on itkeä ja aika  nauraa.  Aika on valittaa ja aika ja

aika hypellä.  Aika on heitellä kiviä ja aika kerätä kivet. Aika  on syleillä ja aika olla syleilemättä."

Kaunista

"Sillä sinä, Herra olet hyvä ja anteeksiantavainen,  suuri aromosta kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat."

Ps. 86: 6

Kukkasia

"Sillä sinä olet suuri ja teet ihmeitä, sinä ainoa olet Jumala."

Ps. 86:10

Maistuisko kahvi tai....

Tee hetki