Valinta = Pelastus

Tervetuloa mahdollisuuksien pariin

Katseltavaa

HYVÄ PAIMEN

Jeesus Kristus

Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän Sanasta.    Joh.1: 1

 

Raamattu

Pyhäkirja

Kuvia

Usko, toivo ja rakkaus

Jeesus sovitti syntisi Golgatan keskimmäisellä ristillä.  Viaton ja synnitön meni sinun ja minun tähden, jotta meillä olisi iankaikkinen elämä Hänen seurassaan taivaassa ja ei jouduttaisi siihen vaivanpaikkaan, johon syntiset ilman pelastusta joutuvat.

 

HÄN ARMAHTAA

Ristejä

Tunnusta syntisi Jeesukselle, niin saat ne anteeksi ja Hänen verensä puhdistaa sinut ja sinusta tulee armahdettu syntinen Jeesuksen oma. Taivaan perillinen.  Tulee rauha sydämeen ja ilo, joka kuplii sielustasi Jumalan lapsen iloa ja onnea.

 

Syntisen rukous

Apt. 2:21”Ja on tapahtuva, että jokainen joka huutaa avuksi Herran nimeä pelastuu”. Rakas Taivaan Isä tunnustan sinulle syntini - kadun vääriä tekojani. Anna kaikki syntini anteeksi - Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesus armahda minua - ota minut omaksesi ja tule sydämeeni. Tahdon ottaa vastaan pelastuksen ja uudesti syntyä Pyhän Hengen kautta lapseksesi. Kiitos , että olet Golgatan ristillä vuodattanut veresi minun edestäni. Kiitos, että olet sovittanut syntini - minä olen pelastunut. Kiitos, että saan viettää iäisyyteni sinun kanssasi. Tule Pyhä Henki elämääni! Anna rauha sisimpääni, johdata minua tästä hetkestä eteenpäin. Kiitos Jeesus. Olen pelastuksen tiellä. Isä, kiitos sinulle! Amen.

 

Palvoo

Olet taivaan kansalainen, jo täällä alhaalla. Olet matkalla taivaan kotiin.  

PYHÄ RAAMATTU ELÄVÄ JA TOIMIVA SANA

Jeesus ja Maria Magtaleena

JEESUS JA NAINEN KAIVOLLA

Jeesus valtaistuimella

PYHÄ PAIKKA

On paikka jossa koskea sä saat  sokeitten silmiin - nähdä taas he voi. On paikka, jossa lausut:"Herätkää!" Se sana kuoloon kulkijoille soi. On paikka, jossa Herran kätköistä saat työhönsä niin aarteet runsahat. On paikka,josta maahan kaukaiseen lähetät valon sanansaattajat. On paikka, jossa Hengen hyökkääjät itselleen taivaan voimat rukoilee. On paikka - Pyhäkkö niin hiljainen - siin' Herra voitollaan sun palkitsee. "Sen paikan" - kysyt - "kuinka löytäisi?" Se on sun rukoustes alttari.