Audiotorio, joka oli kokouspaikkamme johon kokoonnuttiin Sanan ääreen